Nes Svømmehall

Ny svømmehall, ca. 4000 m2 BTA. 3 bassenger (opplæringsbasseng, 25- metersbasseng og aktivitetsbasseng), stup (1-,3- og 5-m) samt sklie. Pga. det fuktige klimaet i svømmehaller har det vært ekstra stort fokus på  bygningsfysikk i klimaskillet mellom innvendig våt og tørr sone i tillegg til yttervegger. Dette har vi derfor nøye fulgt opp både i forbindelse med prosjekteringsledelse (prosjektering) og byggeledelse (utførelse).

Ansvarlig kontrollerende for prosjektering og utførelse konstruksjonssikkerhet på Nes Svømmehall. Svømmehallen er utført med plasstøpte betongkonstruksjoner under terreng og prefabrikerte betongkonstruksjoner over terreng.

Les mer...