Vormsund ungdomsskole og flerbrukshall

Vår oppgave Prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, RIB-prosjektering
Byggherre Nes kommune
Arkitekt Vindveggen Arkitekter
Areal 8500 m2
Ferdigstillelse 2020

Prosjektledelse fra tidlig fase til overlevering bygg. Prosjektkost 320 MNOK. Ombygging og tilbygg ny skole med flerbrukshall.