Skogtun Bolig med bistand

Vår oppgave Byggeledelse, prosjekteringsledelse
Byggherre Ullensaker kommune
Arkitekt Pir 2
Areal 1003
Ferdigstillelse 2017

Nybygg på 1003 m2. 8 leiligheter med tilhørende fellesareal og kontorarealer. Husbankfinansiert prosjekt.

Prosjekteringsledelse for  forprosjektfasen. Utarbeidelse av kalkyle i samråd med tekniske rådgivere og utarbeidelse av anbudsgrunnlag for totalentreprise.

Byggherrens representant i gjennomføringsfasen.