Aleris klinikken

Vår oppgave Prosjekt og byggeledelse, RIB-prosjektering
Byggherre Svill Eiendom AS
Byggherreombud Newsec Basale
Arkitekt Nordic Office Of Architecture
Ferdigstillelse September 2019

Ny sykehusfløy for Aleris klinikken. Utbygger er Svill Eiendom AS

Prosjektledelse og RIB prosjektering i tidligfase og forprosjekt. Prosjekt og byggeledelse under oppføring.