Aleris klinikken

Vår oppgave Prosjektledelse, RIB-prosjektering
Byggherre OBOS Basale
Arkitekt Nordic arkitekter AS
Ferdigstillelse Pågår

Ny sykehusfløy for OBOS Basale. Aleris som leietaker