Råholtbråtan barnehage

Vår oppgave Prosjektledelse, Byggeledelse og Uavhengig kontroll
Byggherre Eidsvoll Kommune
Arkitekt GASA
Areal 1170m2
Ferdigstillelse 2018

Prosjekteringsledelse i fase t.o.m kontrahering av totalentreprenør og Byggeledelse i fase etter kontrahering av totalentreprenør. Overordnet uavhengig kontroll. Nytt barnehagebygg på eksisterende barnehagetomt. 5 nye avdelinger med felles
oppholdsareal og kjøkken samt tilstrekkelig administrativt areal for anleggets utvidelse til 10 avdelinger. Bygget med passivhusstandard og fokus på lave driftskostnader og høy arealeffektivitet.