Eltonåsen skole

Vår oppgave Byggeledelse og RIB-prosjektering
Byggherre Nannestad kommune
Arkitekt Gudmund Tangen Arkitektkontor AS
Kostnad 80 mill. inkl. mva.
Tidspunkt Ferdigstilt i 2006

Byggeledelse fra forprosjekt til ferdigstillelse. Detaljprosjektering av konstruksjoner i betong, stål og tre. Ny barneskole i Nannestad. Bygget er oppført med plasstøpte- konstruksjoner i u. etg. Øvrige konstruksjoner er utført i hovedsak tre og limtre samt noe stål.Samlet areal på nybygg ca 4.100m2.