Ullensaker rådhus

Vår oppgave Prosjektledelse, Byggeledelse
Byggherre Ullensaker kommune
Arkitekt ???
Kostnad 40 mill. inkl. mva.
Tidspunkt Ferdigstilt 2016

Prosjektledelse ved ombygging av rådhusfløy for Ullensaker kommune. 1660 m2