OSL Ombygging pir øst

Vår Oppgave Uavhengig kontroll
Byggherre OSL
Ferdigstilt 2016

Ansvarlig kontrollerende for prosjektering konstruksjonssikkerhet på karnapper. karnappene er i tiltaksklasse
3 på grunn av kompleksitet, plassering og personbelastning.
Karnappene er utført som stålkonstuksjoner med betongdekke og TRP takplater