Nes Svømmehall

Vår Oppgave Prosjektledelse, Prosjekteringsledelse, Byggeledelse, Uavhengig kontroll
Byggherre Nes kommune
Arkitekt Vindveggen AS/Nunu arkitekter AS
Areal 4000
Ferdigstillelse 2017

Ny svømmehall, ca. 4000 m2 BTA. 3 bassenger (opplæringsbasseng, 25- metersbasseng og aktivitetsbasseng), stup (1-,3- og 5-m) samt sklie. Pga. det fuktige klimaet i svømmehaller har det vært ekstra stort fokus på  bygningsfysikk i klimaskillet mellom innvendig våt og tørr sone i tillegg til yttervegger. Dette har vi derfor nøye fulgt opp både i forbindelse med prosjekteringsledelse (prosjektering) og byggeledelse (utførelse).

Ansvarlig kontrollerende for prosjektering og utførelse konstruksjonssikkerhet på Nes Svømmehall. Svømmehallen er utført med plasstøpte betongkonstruksjoner under terreng og prefabrikerte betongkonstruksjoner over terreng.