Nannestad ungdomsskole

Vår oppgave Prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse
Byggherre Nannetad kommune
Arkitekt Vindveggen Arkitekter
Areal 8 700 m2
Ferdigstillelse 2017

Prosjektledelse fra tidlig fase til overlevering bygg. Prosjektkost 165 MNOK.  Tilbygg ny skole og kulturskole. Ombygging eksisterende skole.