Nannestad Svømmehall

Vår oppgave Prosjekt- prosjekterings- og byggeledelse
Byggherre Nannestad kommune
Arkitekt NUNO
Prisjektkostnad 172 MNOK
Areal 3317 BTA