Nannestad bibliotek og kommunehus

Vår oppgave • Prosjekt- prosjekterings- og byggeledelse
Byggherre Nannestad kommune
Arkitekt Vindveggen
Prosjektkostnad 279 MNOK
Areal 6289 BTA

Nybygg og ombygging, 6289 BTA