Masserud Gård

Vår oppgave RIB-prosjektering
Byggherre Olavsgaard Eiendom AS
Arkitekt Dark Arkitekter AS
Areal 3600 m2
Ferdigstillelse 2016

Forprosjekt på byggetrinn 1-3. Omfang er ca 7000 kvm parkeringareal i p-anlegg under bakken og ca 10700 kvm bruksareal boliger som er oppdelt i tre byggetrinn. Detaljprosjektering av byggetrinn B2, ca 3600 kvm, for plassøpt betong. Det vil si fundamenter, støttemurer og enkelte vegger og dekker. Samt global stabilitet for plasstøpte konstruksjoner. Utarbeidelse av form- og armeringstegninger samt bøyeliste. 84 p-plasser samt boder og teknisk rom.