Kruttverket

Vår oppgave RIB-prosjektering
Byggherre Karu Eiendom AS
Arkitekt Futhark Arkitekter A
Areal 730 m2
Ferdigstillelse Pågår

Detaljprosjektering av plasstøpt betongkjeller og global stabilitet. Fundamentert på sålefundamenter for vegger og punktfundamenter for søyler. Dekke over kjeller er dimensjonert for bæring av boligmoduler hvor dekke er forsterket lokalt under sviller med armering. Det er utarbeidet beskrivelse, form- og armeringstegninger samt bøyeliste. 15 p-plasser samt boder og tekniskrom