Jessheim Svømmehall

Vår oppgave Prosjekteringsledelse, RIB-prosjektering og Byggeledelse
Byggherre Ullensaker kommune
Arkitekt Vidnveggen Arkitekter / NUNO arkitekter
Areal 6300
Ferdigstillelse 2020

Ny svømmehall, ca. 6.300 m2 BTA. 6 bassenger (2 opplæringsbasseng, 25×21- metersbasseng, stupebasseng (1-3-5 m), aktivitetsbasseng, barnebasseng).