Gystadmarka Ungdomsskole

Vår oppgave Prosjektledelse, Leietagerombud
Oppdragsgiver Ullensaker kommune
Byggherre Skuleplass AS
Arkitekt Arkitektgruppen Lille Frøen AS
Areal 9215m2
Ferdigstillelse 2018

OPS-prosjekt. Prosjektledelse inkl lede utarbeidelse av kravspesifikasjon t.o.m kontrahering av leverandør. Leietakerombud etter kontrahering av leverandør inkl noe driftsoppfølging. Ny ungdomsskole for inntil 900 elever. Prosjektkost 315 mill kr.