Gjøvik tinghus

Vår oppgave OPS prosjekt, Prosjektledelse, Byggeledelse, RIB-Prosjektering
Byggherre Ski Gjøvik AS
Arkitekt Stein Halvorsen AS
Kostnad 67. mill. inkl. mva.

Utarbeidelse av konkuransedokumenter i OPS-konkuransen. Samt prosjektledelse og byggeledelse. Nybygg på 2.500m2 til nye lokaler for Gjøvik tingrett