Follo politihus

Vår oppgave OPS prosjekt, Prosjektledelse, Byggeledelse
Byggherre Follo Utvikling AS
Arkitekt Stein Halvorsen AS
Kostnad 141 mill. inkl. mva.
Ferdigstillelse 2008

Utarbeidelse av konkuransedokumenter i OPS-konkuransen. Prosjektledelse og byggeledelse. Oppfølging av drift. Nybygg på 6.511m2 til nye lokaler for Follo politidistrikt.