Diakonhjemmet

Vår oppgave Prosjektledlese, RIB-prosjektering, OPS prosjekt
Byggherre Diakonhjemmet
Arkitekt Lund + Slaatto
Ferdigstilt Pågår

Prosejektledelse i forbindelse med utarbeidelse av tilbud til Oslo kommune på leie av 124 omsorgsboliger. RIB-prosjektering for forprosjekt, med utarbeidelse av bæresystem og beskrivelse for forprosjekt.