Diakonhjemmet regulering

Vår oppgave Prosjektledelse
Byggherre Diakonhjemmet
Arkitekt Lund + Slaatto

Prosjektleder i forbindelse med regulering av ny t-banestasjon, boliger, næring, sykehjem og omsorgsboliger.