Bryggeanlegg i Sundet

Vår oppgave RIB-prosjektering
Byggherre Eidsvoll kommune
Ferdigstillelse 2011

Bryggeanlegg/promenade av tre. Promenaden passerer under eksisterende bru og rundt brukaret.  Fundamentert med stripefundament av betong.
Utarbeidelse av beskrivlse, kalkyle, innhenting av uttalelser fra offentlige myndigheter, samt oppfølging i byggetiden.