Årnes barnehage

Vår oppgave Byggeledelse, prosjekteringsledelse, uavhengig kontroll
Byggherre Nes kommune
Arkitekt Lillestrøm arkitekter
Areal 1700
Ferdigstillelse 2018

Barnehagen skal være en avdelingsbarnehage, og blant annet bestå av 8 avdelinger for 120
barn, personalavdeling for 50 ansatte, samt nødvendige birom og tekniske rom. Deler av barnehagen skal
kunne leies ut utenom bruk for barnehagen. Passivhus. Forsynes med fjernvarme.